Toprak kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesine ilişkin ilkeler şunlardır:

a)Toprak kirliliğinin kaynağında önlenmesi esastır.

b)Her türlü atık ve artığı, toprağa zarar verecek şekilde, Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde toprağa vermek, depolamak gibi faaliyetlerde bulunmak yasaktır.

c)Kirli toprak temiz toprak ile karıştırılamaz.

d)Tehlikeli maddelerin kullanıldığı, depolandığı, üretildiği faaliyetler ya da tesisler ile atıkların üretildiği, bertaraf veya geri kazanımının yapıldığı tesislerde, kaza ihtimali göz önüne alınarak, toprak kirlenmesine engel olacak tedbirler alınır.
Su ve Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Ürün ve Hizmetlerimiz

INTERGEO ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ

 

 

 • INTERGEO Avrupa da
  20 yıllık tecrübe ve 10.000 iyileştirme/ araştırma çalışması ve 3000 başarıyla tamamlanmış toprak ve yeraltı suyu iyileştirmesi/ arıtımı yaptık.
  İntergeo Hizmetleri
   
 • INTERGEO Geoteknik Araştırma
  INTERGEO- GRUP geoteknik, mühendislik jeolojisi, hidrojeoloji,çevre jeolojisi alanlarında faaliyet özgün projeler üreten firmadır.
  İntergeo Hakkında 
   
 • Uluslararası Tecrübelerimiz
  20 den fazla ülkede faaliyet göstermekteyiz.
  İntergeo Avrupa